Velkommen til Forsorgscenter Sydfyn

Forsorgscenter Sydfyn (FCS), der drives af Svendborg Kommune, er beliggende på Stenpladsen 5, 5700 Svendborg.

Forsorgscenter Sydfyn rummer følgende tilbud, alle efter Serviceloven:

  • 17 §110 Faste botilbudspladser 
  • 2 §110 Herbergspladser
  • 7 §110 Efterforsorgspladser
  • §99 Støtte- og kontaktpersonordning (SKP)
  • Gadesygeplejerske
  • Værestedet "Stenbruddet" jf. §104